091 357 00 04 1900 75 75 79 08 54 04 35 35
Hỗ trợ trực tuyến:


Máy Lạnh 1 ngựa (1 HP)

Một số mẫu Máy Lạnh 1 ngựa (1 HP)

Panasonic KC09QKH-8

6,950,000 VNĐ

Panasonic TS09QKH-8

10,000,000 VNĐ

Panasonic YC09RKH-8

6,800,000 VNĐ

Panasonic S09RKH-8

9,800,000 VNĐ

FTKD25HVMV (gas R22)

9,250,000 VNĐ

FTKC25NVMV (Gas R32 )

9,300,000 VNĐ

DAIKIN FTNE25MV1V

6,800,000 VNĐ

Toshiba H10S3KS-V (2015)

7,500,000 VNĐ

Toshiba 10N3K-V

7,700,000 VNĐ

Toshiba 10N3KCV

10,450,000 VNĐ

Toshiba H10G2KCV (2015)

10,350,000 VNĐ

Mitsubishi Electric H10VC

6,300,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy 09CM-5

5,750,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy 10YN-S5

9,300,000 VNĐ

Sharp A09PEW

5,400,000 VNĐ

Sharp X09NEW (Gas 410A)

7,800,000 VNĐ

Sharp XP10NWS(GAS 410)

8,900,000 VNĐ