09 18 22 78 98 1900 75 75 79 08 54 04 35 35
Hỗ trợ trực tuyến:

MÁY LẠNH GIÁ SỈ CHÍNH HÃNG RẺ NHẤT - GỌI 1900757579

Panasonic C18FFH

20,500,000 VNĐ

Panasonic C28FFH

29,900,000 VNĐ

Panasonic C45FFH

38,900,000 VNĐ

PANASONIC CU/CS-C18FFH

19,900,000 VNĐ

PANASONIC CU/CS-C28FFH

29,600,000 VNĐ

PANASONIC CU/CS-C45FFH

39,000,000 VNĐ

Panasonic D28DBH8

29,900,000 VNĐ

Panasonic D34DBH8

33,400,000 VNĐ

Panasonic D43DBH8

36,800,000 VNĐ

Panasonic D50DBH8

41,300,000 VNĐ

Panasonic KC09QKH-8

6,950,000 VNĐ

Panasonic KC12QKH-8

9,200,000 VNĐ

Panasonic KC18QKH-8

14,000,000 VNĐ

Panasonic KC24QKH-8

20,000,000 VNĐ

Panasonic PC18DB4H

20,000,000 VNĐ

Panasonic PC24DB4H

24,200,000 VNĐ

Panasonic S09RKH-8

9,800,000 VNĐ

Panasonic S12RKH-8

11,800,000 VNĐ

Panasonic S18RKH-8

17,900,000 VNĐ

Panasonic TS09QKH-8

10,000,000 VNĐ

Panasonic TS12QKH-8

12,550,000 VNĐ

Panasonic TS24QKH-8

23,850,000 VNĐ

Panasonic YC09RKH-8

6,800,000 VNĐ

Panasonic YC12RKH-8

8,800,000 VNĐ