MÁY LẠNH GIÁ SỈ | BLUESEA


Máy lạnh giá gốc

Chúng tôi là đại lý cấp 1 của các hãng máy lạnh lớn vì thế giá máy lạnh luôn sát với giá của NSX đưa ra, không chi phí mặt bằng gốc. Chúng tôi cung cấp máy lạnh giá gốc cho khách hàng.

Một số mẫu máy lạnh giá gốc

APS/APO-092 gas R410A

4,800,000 VNĐ

Midea MSMAI-10CRNI

4,800,000 VNĐ

Yuiki YK09

4,950,000 VNĐ

Funiki FN - SBC09

4,950,000 VNĐ

Sharp A09SEW (Gas R410A)

5,000,000 VNĐ

Casper SC-09TL22 Gas 410

5,000,000 VNĐ

Reetech RT09

5,050,000 VNĐ

Kendo C009TT

5,150,000 VNĐ

Aikibi HWS09C-EM

5,250,000 VNĐ

Aqua AQA-KCR9JA

5,350,000 VNĐ

Gree GWC-09QB (Gas R410A)

5,400,000 VNĐ

Electrolux 09CRF

5,450,000 VNĐ

ALASKA AC-09WB

5,650,000 VNĐ

General ASGA09 (Gas R32)

5,700,000 VNĐ

Midea MSMAI-12CR

6,000,000 VNĐ

Aikibi HWS09C-SW

6,100,000 VNĐ

TCL TAC-12CS

6,100,000 VNĐ

Electrolux 12CRF

6,200,000 VNĐ

Toshiba H10QKSG-V (2017)

6,200,000 VNĐ

Yuiki YK12

6,250,000 VNĐ

Reetech RT12

6,300,000 VNĐ

Midea MPPH-10CRN1

6,300,000 VNĐ

Sharp X09VEW (2018)

6,300,000 VNĐ

APS/APO-120 gas R410A

6,400,000 VNĐ

Toshiba H10U2KSG (2018)

6,400,000 VNĐ

Casper IC-09TL22 Gas 410

6,500,000 VNĐ

Aqua AQA-KCRV9

6,500,000 VNĐ

Funiki FN - SBC12

6,550,000 VNĐ

AR09MCFHAWKNSV/XSV

6,600,000 VNĐ

Casper LC-12TL11 Gas 410

6,650,000 VNĐ

Aikibi HWS12C- EM

6,700,000 VNĐ

Hitachi RAS-F10CF

6,700,000 VNĐ

Kendo C012TT

6,750,000 VNĐ

ALASKA AC-12WB

6,750,000 VNĐ

SHARP A12SEW (Gas R410A)

6,800,000 VNĐ

LG V10ENW

6,800,000 VNĐ

Gree GWC-12QC (Gas R410A)

6,800,000 VNĐ

Electrolux 09CRK

7,000,000 VNĐ

ASCENT APN1-09CR

7,200,000 VNĐ

DAIKIN FTC25NV1V

7,300,000 VNĐ

Carrier CUR010

7,500,000 VNĐ

General ASGA12 (Gas R32)

7,500,000 VNĐ

Toshiba RAS-H10D1KCVG-V

7,500,000 VNĐ

Sharp X12VEW

7,600,000 VNĐ

Aikibi HWS09-IC

7,700,000 VNĐ

TCL RVSC-09KEI

7,700,000 VNĐ

Aqua AQA-KCRV12WJ

7,700,000 VNĐ

LG V13ENS

7,800,000 VNĐ

HITACHI RAS-E13CY

7,900,000 VNĐ

AR 12MCFHAWKNSV/XSV

8,050,000 VNĐ

Casper IC-12TL33 Gas 410

8,050,000 VNĐ

Electrolux 12CRK

8,300,000 VNĐ

TCL RVSC-12KEI

8,500,000 VNĐ

Daikin FTKQ25SAVMV (2018)

8,550,000 VNĐ

Yuiki YK18

8,650,000 VNĐ

Toshiba H13U2KSG (2018)

8,800,000 VNĐ

SAMSUNG AR10NVFSCURNSV

8,800,000 VNĐ

Reetech RT18

8,850,000 VNĐ

SAMSUNG AR12MVFSCURNSV

9,000,000 VNĐ

Panasonic PU9VKH-8 (2019)

9,000,000 VNĐ

Midea MSMAI-18CR

9,100,000 VNĐ

Carrier CUR013

9,200,000 VNĐ

Funiki FN - SSC18

9,250,000 VNĐ

DAIKIN FTC35NV1V

9,300,000 VNĐ

Daikin FTKC25TAVMV (2018)

9,300,000 VNĐ

Toshiba H10PKCVG (2017)

9,350,000 VNĐ

APS/APO-180 gas R410A

9,500,000 VNĐ

Daikin FTKC25UAVMV (2019)

9,500,000 VNĐ

Toshiba RAS-H13C1KCVG-V

9,600,000 VNĐ

Carrier CVUR010

9,700,000 VNĐ

Panasonic U9VKH-8

9,700,000 VNĐ

Aikibi HWS12-IC

9,800,000 VNĐ

Kendo C018TT

9,850,000 VNĐ

ALASKA AC-18WB

9,950,000 VNĐ

Casper SC-18TL22 Gas 410

10,000,000 VNĐ

Panasonic VU9SKH-8

10,100,000 VNĐ

Gree GWC-18ID (Gas R410A)

10,450,000 VNĐ

Sharp A18SEW (gas R410A)

10,500,000 VNĐ

Daikin FTKQ35SAVMV (2018)

10,500,000 VNĐ

Aikibi HWS18C-SW

10,600,000 VNĐ

Panasonic PU12VKH-8 (2019)

10,700,000 VNĐ

Daikin FTKS25GVMV R410A

10,800,000 VNĐ

Electrolux 18CRD

11,000,000 VNĐ

Aqua AQA-KCRV18WJ

11,200,000 VNĐ

Daikin FTKC35TAVMV (2018)

11,250,000 VNĐ

Sharp X18VEW

11,300,000 VNĐ

Toshiba H13PKCVG (2017)

11,400,000 VNĐ

Carrier CVUR013

11,500,000 VNĐ

Daikin FTKC35UAVMV (2019)

11,500,000 VNĐ

Panasonic U12VKH-8

11,500,000 VNĐ

Yuiki YK27

11,600,000 VNĐ

Mitsubishi Electric GH13VA

11,750,000 VNĐ

General ASGA18(Gas R410A)

12,000,000 VNĐ

Reetech RT24

12,400,000 VNĐ

AR 18MCFHAWKNSV/XSV

12,400,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5

12,500,000 VNĐ

Midea MSAB1-24CRNI

12,500,000 VNĐ

TCL RVSC-18KEI

12,600,000 VNĐ

Casper IC-18TL33 Gas 410

12,600,000 VNĐ

Hitachi RAS-F18CF

12,700,000 VNĐ

Daikin FTKS35GVMV R410A

12,750,000 VNĐ

Mitsubishi Electric HM50VA

12,900,000 VNĐ

SAMSUNG AR18MVFSCURNSV

12,950,000 VNĐ

Carrier CUR018

13,000,000 VNĐ

TCL RVSC-22KDS (gas R410A)

13,200,000 VNĐ

LG V18ENF

13,300,000 VNĐ

Toshiba H18U2KSG-V (2018)

13,500,000 VNĐ

APS/APO-240 gas R410A

13,500,000 VNĐ

Aikibi HWS24C-SW

14,100,000 VNĐ

DAIKIN FTC50NV1V

14,250,000 VNĐ

ALASKA AC-24WB

14,500,000 VNĐ

Panasonic VU12SKH-8

14,800,000 VNĐ

Aikibi HWS28C-SW

14,850,000 VNĐ

Midea MCD-18CR

15,000,000 VNĐ

Daikin FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

15,300,000 VNĐ

Gree GWC-24IE (Gas R410A)

15,400,000 VNĐ

General ASGA24 (Gas R410A)

15,500,000 VNĐ

APS/APO-280 gas 410A

15,500,000 VNĐ

LG V24ENF

16,200,000 VNĐ

Casper IC-24TL22 Gas 410

16,200,000 VNĐ

Toshiba H18PKCVG (2017)

16,600,000 VNĐ

Nagakawa NT-C1836M

16,600,000 VNĐ

HITACHI RAS-E24CY

16,700,000 VNĐ

Mitsubishi SRK24CS-S5

16,700,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-210

16,800,000 VNĐ

Toshiba H24U2KSG-V (2018)

16,800,000 VNĐ

Panasonic PU18VKH-8 (2019)

16,850,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5

16,900,000 VNĐ

Mitsubishi SRK18YT-S5

17,200,000 VNĐ

Daikin FTKQ50SAVMV (2018)

17,450,000 VNĐ

Carrier CVUR018

17,500,000 VNĐ

Funiki FC24

17,900,000 VNĐ

Midea MCD-28CR

18,000,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-180

18,200,000 VNĐ

Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1

18,300,000 VNĐ

YUIKI YK-28MAS

18,300,000 VNĐ

Daikin FTKC50UVMV (Gas R32)

18,300,000 VNĐ

Panasonic U18VKH-8

18,600,000 VNĐ

Midea MFS2-28CR

18,700,000 VNĐ

Funiki FC27

19,000,000 VNĐ

Reetech RGT18

19,100,000 VNĐ

Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

19,100,000 VNĐ

Nagakawa NP-C28DL

19,200,000 VNĐ

Panasonic C018FFH

19,400,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-240

19,500,000 VNĐ

Daikin FTKS50GVMV R410A

19,700,000 VNĐ

Reetech RF24

19,800,000 VNĐ

Heavy FSHY/FCHY-2801

20,000,000 VNĐ

DAIKIN FTC60NV1V

20,000,000 VNĐ

Funiki CC24N

20,900,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-280

21,100,000 VNĐ

Panasonic PC24DB4H

21,250,000 VNĐ

Funiki CC27N

21,800,000 VNĐ

General AUG18ABAB (Gas R22)

22,300,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-240

22,500,000 VNĐ

Nagakawa NT-C2836M

22,500,000 VNĐ

Panasonic PU24VKH-8 (2019)

22,700,000 VNĐ

Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19

22,800,000 VNĐ

Reetech RGT24

23,100,000 VNĐ

Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

23,500,000 VNĐ

Panasonic VU18SKH-8

23,700,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-280

24,000,000 VNĐ

PANASONIC D24DTH5

24,100,000 VNĐ

Sumikura APL/APO-280 (3HP)

24,500,000 VNĐ

Daikin FTKC60TVMV (R32)

24,800,000 VNĐ

Panasonic U24VKH-8

25,100,000 VNĐ

Funiki FC36

25,500,000 VNĐ

Midea MCD-36CR

26,000,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-360

26,100,000 VNĐ

Nagakawa NP-C50DL

26,500,000 VNĐ

Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

26,600,000 VNĐ

Reetech RF36

27,000,000 VNĐ

Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

27,100,000 VNĐ

Daikin FTKS60GVMV R410A

27,400,000 VNĐ

Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19

27,400,000 VNĐ

Sumikura APL/APO-360 (4HP)

27,500,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-360

27,500,000 VNĐ

General AUG25ABAR (Gas R22)

27,800,000 VNĐ

Panasonic D28DBH8

27,900,000 VNĐ

DAIKIN 3MKS71ESG

28,000,000 VNĐ

Daikin FTKC71TVMV (R32)

28,100,000 VNĐ

Midea MFS2-50CR

28,300,000 VNĐ

Heavy FSHY/FCHY-5001

28,300,000 VNĐ

Daikin FTKC71UVMV (R32)

28,300,000 VNĐ

Daikin FVRN71BXV1

28,500,000 VNĐ

Panasonic C028FFH

28,500,000 VNĐ

Funiki FC48

28,500,000 VNĐ

Panasonic D28DTH5

28,500,000 VNĐ

Nagakawa NT-C3636M

28,500,000 VNĐ

Funiki CC45N

29,900,000 VNĐ

Midea MCD-50CR

29,900,000 VNĐ

Reetech RF48

30,500,000 VNĐ

YUIKI YK-45MAS

30,800,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-480

30,900,000 VNĐ

General AUG30ABAR (Gas R22)

31,600,000 VNĐ

Panasonic D34DBH8

31,950,000 VNĐ

Nagakawa NT-C5036M

32,100,000 VNĐ

Reetech RGT36

32,300,000 VNĐ

Sumikura APL/APO-500 (5HP)

32,300,000 VNĐ

Daikin FHQ71DAVMA/RZR71MVMV

32,500,000 VNĐ

DAIKIN 4MKS80ESG

32,700,000 VNĐ

Daikin FVRN100AXV1

32,800,000 VNĐ

Panasonic D34DTH5

33,000,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-500

33,100,000 VNĐ

Panasonic D43DBH8

33,500,000 VNĐ

Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV

33,600,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-480

34,100,000 VNĐ

Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

35,000,000 VNĐ

Reetech RGT48

35,300,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-500

35,500,000 VNĐ

General AUG36ABAS (Gas R22)

35,500,000 VNĐ

Panasonic D43DB4H

36,500,000 VNĐ

Reetech RF60

37,300,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-600

37,400,000 VNĐ

Sumikura APL/APO-600 (6HP)

37,400,000 VNĐ

Panasonic C045FFH

37,500,000 VNĐ

Daikin FVRN125AXV1

37,900,000 VNĐ

Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1

38,000,000 VNĐ

General AUG45ABAS (Gas R22)

38,500,000 VNĐ

Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1

38,900,000 VNĐ

DAIKIN 5MKS100LSG

39,900,000 VNĐ

Panasonic D50DTH5

41,000,000 VNĐ

Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1

42,500,000 VNĐ

Daikin Inverter FVQ71CVEB

42,600,000 VNĐ

General AUG54ABAS (Gas R22)

43,200,000 VNĐ

Daikin Inverter FVQ100CVEB

49,700,000 VNĐ

Daikin Inverter FVQ125CVEB

56,700,000 VNĐ

Nagakawa NP - C100DL

59,000,000 VNĐ

Daikin Inverter FVQ140CVEB

59,700,000 VNĐ

Copyright @ 2014: Maylanhgiasi.net
  • Tư vấn Online:

    0918 22 78 98

    (từ 7h30 đến 20h tất cả các ngày)
  • Giải quyết khiếu nại:

    091 357 00 04

    (từ 8h đến 17h30 tất cả các ngày)

ĐẶT HÀNG BLUESEA | MáyLạnhGiáSỉ.Net

Di động: 0938 70 70 98 | 0918 22 78 98 | 0901 80 5000

Tel: (028) 54 39 6666 | (028) 5404 36 36 | (028) 5404 35 35 

Tổng Đài CSKH: 1900 75 75 79 | Cảm ơn quý khách ủng hộ Máy Lạnh Giá Sỉ. Net