0918 22 78 98 0938 70 70 98 0901 80 50 00
Hỗ trợ trực tuyến:

Cung cấp máy lạnh treo tường chính hãng giá tốt

Aikibi HWS09C-SW

6,100,000 VNĐ

Aikibi HWS09-IC

7,700,000 VNĐ

Aikibi HWS12C- EM

6,700,000 VNĐ

Yuiki YK12

6,250,000 VNĐ

Yuiki YK18

8,650,000 VNĐ

Mitsubishi Electric GH13VA

11,750,000 VNĐ

Reetech RT09-DD

5,050,000 VNĐ

Reetech RT12

6,250,000 VNĐ

Reetech RT18

8,700,000 VNĐ

Reetech RT24

12,500,000 VNĐ

Carrier CUR010

7,500,000 VNĐ

Carrier CVUR010

9,700,000 VNĐ

Carrier CUR013

9,200,000 VNĐ

Carrier CVUR013

11,500,000 VNĐ

Carrier CUR018

13,000,000 VNĐ

Carrier CVUR018

17,500,000 VNĐ

Nagakawa NS-C24TK

11,800,000 VNĐ

Electrolux 09CRF

5,450,000 VNĐ

Electrolux 12CRF

6,200,000 VNĐ

Aikibi HWS09C-EM

5,250,000 VNĐ

Aikibi HWS12-IC

9,800,000 VNĐ

Aikibi HWS18C-SW

10,600,000 VNĐ

Aikibi HWS24C-SW

14,100,000 VNĐ

Aikibi HWS28C-SW

14,850,000 VNĐ

Yuiki YK09

4,950,000 VNĐ

Sharp X12SEW (Gas 410A)

7,800,000 VNĐ

Funiki SBC09

4,950,000 VNĐ

Funiki SBC24

11,850,000 VNĐ

Kendo C012TT

6,750,000 VNĐ

Kendo C009TT

5,150,000 VNĐ

Kendo C018TT

9,850,000 VNĐ

ALASKA AC-09WB

5,650,000 VNĐ

ALASKA AC-12WB

6,750,000 VNĐ

ALASKA AC-18WB

9,950,000 VNĐ

ALASKA AC-24WB

14,500,000 VNĐ

HITACHI RAS-E13CY

7,900,000 VNĐ

HITACHI RAS-E24CY

16,700,000 VNĐ

Midea MS11-D1-09CR

4,500,000 VNĐ

Midea MS11-D1-12CR

5,400,000 VNĐ

Midea MS11-D1-18CR

8,900,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy SRK13YN-S5

10,000,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy SRK18YN-S5

17,900,000 VNĐ

DAIKIN FTNE60MV1V

20,050,000 VNĐ

Midea MS11-D1-24CR

12,150,000 VNĐ

SHARP A12SEW (Gas R410A)

6,800,000 VNĐ

Sharp A18SEW (gas R410A)

10,500,000 VNĐ

Sharp XP13SHW

0 VNĐ

APS/APO-280-SK

15,400,000 VNĐ

Electrolux 09CRK

7,000,000 VNĐ

Electrolux 12CRK

8,300,000 VNĐ

Panasonic VU9SKH-8

10,100,000 VNĐ

Panasonic VU12SKH-8

12,000,000 VNĐ

Daikin FTKS25GVMV R410A

10,750,000 VNĐ

Daikin FTKS35GVMV R410A

12,800,000 VNĐ

Daikin FTKS50GVMV R410A

19,750,000 VNĐ

Daikin FTKS60GVMV R410A

27,700,000 VNĐ

DAIKIN FTV25BXV1V

6,800,000 VNĐ

DAIKIN FTV35BXV1V

8,900,000 VNĐ

DAIKIN FTV50BXV1V

13,900,000 VNĐ

Yuiki YK27

11,600,000 VNĐ

Mitsubishi Electric HM50VA

12,900,000 VNĐ

Hitachi RAS-F10CF

6,700,000 VNĐ

Hitachi RAS-F18CF

12,700,000 VNĐ

Electrolux 18CRD

11,000,000 VNĐ

Gree GWC-09QB (Gas R410A)

5,400,000 VNĐ

Gree GWC-12QC (Gas R410A)

6,700,000 VNĐ

DAIKIN FTV60BXV1V

19,200,000 VNĐ

Panasonic U9TKH-8

9,400,000 VNĐ

Panasonic U12TKH-8

11,500,000 VNĐ

Panasonic U18TKH-8

18,300,000 VNĐ

Toshiba H13PKCVG (2017)

11,300,000 VNĐ

Panasonic PU9TKH-8 (2017)

8,600,000 VNĐ

Panasonic PU12TKH-8 (2017)

10,600,000 VNĐ

Panasonic PU18TKH-8 (2017)

16,700,000 VNĐ

Panasonic U24TKH-8 (2017)

24,700,000 VNĐ

Gree GWC-18QD (Gas R410A)

9,900,000 VNĐ

Gree GWC-24QE (Gas R410A)

13,900,000 VNĐ

Toshiba H10QKSG-V (2017)

6,250,000 VNĐ

Panasonic PU24TKH-8 (2017)

22,600,000 VNĐ

Toshiba H10PKCVG (2017)

9,100,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5

12,500,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5

16,700,000 VNĐ

Toshiba H18PKCVG (2017)

16,900,000 VNĐ

TCL RVSC-22KDS (gas R410A)

13,200,000 VNĐ

TCL RVSC-09KEI

7,700,000 VNĐ

TCL RVSC-12KEI

8,500,000 VNĐ

TCL RVSC-18KEI

12,600,000 VNĐ

Sharp X12UEW (2017)

7,800,000 VNĐ

Sharp X18UEW (2017)

12,250,000 VNĐ

Daikin FTKC71TVMV (R32)

28,000,000 VNĐ

Funiki SSC12

6,350,000 VNĐ

Funiki SSC18

8,900,000 VNĐ

Panasonic VU18SKH-8

23,700,000 VNĐ

AR09MCFHAWKNSV/XSV

6,600,000 VNĐ

AR 12MCFHAWKNSV/XSV

8,050,000 VNĐ

AR 18MCFHAWKNSV/XSV

12,400,000 VNĐ

Daikin FTKC60RVMV (R32)

24,700,000 VNĐ

General ASGA09 (Gas R32)

5,700,000 VNĐ

General ASGA12 (Gas R32)

7,500,000 VNĐ

General ASGA18(Gas R410A)

12,000,000 VNĐ

General ASGA24 (Gas R410A)

15,500,000 VNĐ

APS/APO-092 gas R410A

4,950,000 VNĐ

Daikin FTKQ25SVMV (2018)

8,800,000 VNĐ

Daikin FTKQ35SVMV (2018)

10,800,000 VNĐ

APS/APO-120 gas R410A

6,400,000 VNĐ

APS/APO-180 gas R410A

10,000,000 VNĐ

APS/APO-240 gas R410A

13,400,000 VNĐ

Casper EC-09TL11 Gas 410

5,400,000 VNĐ

Casper EC-12TL11 Gas 410

7,050,000 VNĐ

Casper EC-18TL11 Gas 410

10,300,000 VNĐ

Casper EC-24TL11 Gas 410

14,250,000 VNĐ

Casper IC-09TL11 Gas 410

7,350,000 VNĐ

Casper IC-12TL11 Gas 410

8,500,000 VNĐ

Casper IC-18TL11 Gas 410

13,450,000 VNĐ

Casper IC-24TL11 Gas 410

14,250,000 VNĐ

Aqua AQA-KCR9JA

5,000,000 VNĐ

Aqua AQA-KCR18JA

9,900,000 VNĐ

Aqua AQA-KCRV9

5,950,000 VNĐ

Aqua AQA-KCRV12WJ

7,300,000 VNĐ

Aqua AQA-KCRV18WJ

11,600,000 VNĐ

Daikin FTKC50TVMV (Gas R32)

18,000,000 VNĐ

LG V10

6,350,000 VNĐ

LG V13ENS

7,400,000 VNĐ

LG V18ENF

13,250,000 VNĐ

LG V24ENF

16,450,000 VNĐ

Daikin FTKC25TVMV (2018)

9,300,000 VNĐ

Daikin FTKC35TVMV (2018)

11,300,000 VNĐ

Sharp X09VEW (2018)

6,000,000 VNĐ

DAIKIN FTC25NV1V

7,250,000 VNĐ

DAIKIN FTC35NV1V

9,250,000 VNĐ

DAIKIN FTC50NV1V

14,300,000 VNĐ

DAIKIN FTC60NV1V

20,200,000 VNĐ

Daikin FTKQ50SVMV (2018)

17,300,000 VNĐ

Toshiba H18U2KSG-V (2018)

13,700,000 VNĐ

Toshiba H24U2KSG-V (2018)

18,700,000 VNĐ

Toshiba H13U2KSG (2018)

8,950,000 VNĐ

Daikin FTKQ25SAVMV (2018)

8,400,000 VNĐ

Daikin FTKQ35SAVMV (2018)

10,400,000 VNĐ

Toshiba H10U2KSG (2018)

6,500,000 VNĐ

Toshiba RAS-H10KKCVG-V

7,500,000 VNĐ

Toshiba RAS-H13FKCVG-V

10,200,000 VNĐ

Daikin FTKC60TVMV (R32)

24,750,000 VNĐ

SAMSUNG AR10NVFSCURNSV

8,800,000 VNĐ

SAMSUNG AR12MVFSCURNSV

9,000,000 VNĐ

SAMSUNG AR18MVFSCURNSV

12,950,000 VNĐ

Daikin FTKC25TAVMV (2018)

9,300,000 VNĐ

Daikin FTKC35TAVMV (2018)

11,250,000 VNĐ

Copyright @ 2014: Maylanhgiasi.net
  • Tư vấn Online:

    0918 22 78 98

    (từ 7h30 đến 20h tất cả các ngày)
  • Giải quyết khiếu nại:

    091 357 00 04

    (từ 8h đến 17h30 tất cả các ngày)

ĐẶT HÀNG BLUESEA | MáyLạnhGiáSỉ.Net

Di động: 0938 70 70 98 | 0918 22 78 98 | 0901 80 5000

Tel: (028) 54 39 6666 | (028) 5404 36 36 | (028) 5404 35 35 

Tổng Đài CSKH: 1900 75 75 79 | Cảm ơn quý khác ủng hộ Máy Lạnh Giá Sỉ. Net