0918 22 78 98 0901 80 50 00 1900 75 75 79
Hỗ trợ trực tuyến:

Máy lạnh cơ bản

Máy lạnh cơ bản chính hãng giá rẻ tốt nhất trên thị trường TP Hồ Chí Minh. Quý khách có nhu cầu mua máy lạnh xin gọi về số Hotline 09 18 22 78 98. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ maylanhgiasi.net

Một số mẫu Máy lạnh cơ bản

Aikibi HWS09C-SW

6,100,000 VNĐ

Aikibi HWS09-IC

7,700,000 VNĐ

Yuiki YK12

5,900,000 VNĐ

Yuiki YK18

8,350,000 VNĐ

Panasonic KC9QKH-08

7,150,000 VNĐ

Panasonic KC12QKH-08

9,200,000 VNĐ

Toshiba H10S3KS-V (2015)

6,800,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy 18CL

13,000,000 VNĐ

LG S24ENA

16,600,000 VNĐ

Reetech RT09-DD

5,100,000 VNĐ

Reetech RT12

6,300,000 VNĐ

Reetech RT18

8,900,000 VNĐ

Reetech RT24

12,350,000 VNĐ

APS/APO-092-SK+

5,200,000 VNĐ

APS/APO-120-SK+

6,700,000 VNĐ

APS/APO-180-SK+

9,500,000 VNĐ

Carrier CUR010

7,500,000 VNĐ

Carrier CUR013

9,200,000 VNĐ

Carrier CUR018

13,000,000 VNĐ

Nagakawa NS-C09TK

4,750,000 VNĐ

Nagakawa NS-C12TK

5,800,000 VNĐ

Nagakawa NS-C18TK

8,450,000 VNĐ

Nagakawa NS-C24TK

11,800,000 VNĐ

Electrolux 09CRF

5,450,000 VNĐ

Electrolux 12CRF

6,300,000 VNĐ

Yuiki YK09

4,850,000 VNĐ

APS/APO-240-SK

12,550,000 VNĐ

Panasonic KC18QKH 08

14,000,000 VNĐ

Funiki SBC09

4,950,000 VNĐ

Funiki SBC24

11,700,000 VNĐ

Panasonic KC24QKH 08

19,900,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy 09CM-5

5,800,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy 12CM-5

8,000,000 VNĐ

LG S12ENA

7,400,000 VNĐ

LG S18ENA

11,600,000 VNĐ

Daikin FVRN71AXV1

28,400,000 VNĐ

Toshiba H18S3KS-V (2015)

14,100,000 VNĐ

Toshiba H13S3KS-V (2015)

9,550,000 VNĐ

ALASKA AC-09WB

5,650,000 VNĐ

ALASKA AC-12WB

6,750,000 VNĐ

ALASKA AC-18WB

9,950,000 VNĐ

ALASKA AC-24WB

14,500,000 VNĐ

HITACHI RAS-E13CY

8,300,000 VNĐ

TCL TAC-12CS

6,100,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-500

29,200,000 VNĐ

Midea MS11-D1-09CR

4,500,000 VNĐ

Midea MS11-D1-12CR

5,650,000 VNĐ

Midea MS11-D1-18CR

8,800,000 VNĐ

DAIKIN FTNE25MV1V

7,100,000 VNĐ

DAIKIN FTNE35MV1V

9,200,000 VNĐ

DAIKIN FTNE50MV1V

14,250,000 VNĐ

Panasonic C018FFH

19,900,000 VNĐ

Panasonic C028FFH

29,900,000 VNĐ

Panasonic C045FFH

38,900,000 VNĐ

Reetech RF24

19,400,000 VNĐ

Reetech RF60

37,300,000 VNĐ

Midea MFS2-28CR

17,500,000 VNĐ

Midea MFS2-50CR

29,450,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-240

18,200,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-280

19,500,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-360

24,200,000 VNĐ

Funiki FC24

17,900,000 VNĐ

Funiki FC27

19,000,000 VNĐ

Funiki FC48

28,500,000 VNĐ

Nagakawa NP-C28DL

18,100,000 VNĐ

Nagakawa NP-C50DL

26,200,000 VNĐ

Panasonic PC18DB4H

19,800,000 VNĐ

Panasonic PC24DB4H

24,500,000 VNĐ

Panasonic D28DBH8

29,900,000 VNĐ

Panasonic D34DBH8

33,400,000 VNĐ

Panasonic D43DBH8

36,800,000 VNĐ

Panasonic D50DBH8

41,300,000 VNĐ

Nagakawa NT-C1810

15,900,000 VNĐ

Nagakawa NT-C2810

22,900,000 VNĐ

Nagakawa NT-C5010

30,700,000 VNĐ

Funiki CC24N

20,900,000 VNĐ

Funiki CC27N

21,800,000 VNĐ

Funiki CC45N

29,900,000 VNĐ

Reetech RGT18

17,900,000 VNĐ

Reetech RGT24

21,900,000 VNĐ

Reetech RGT36

30,900,000 VNĐ

Reetech RGT48

35,300,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-180

17,600,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-240

21,850,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-280

22,800,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-360

25,800,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-500

33,500,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-600

36,900,000 VNĐ

Midea MCD-18CR

15,000,000 VNĐ

Midea MCD-28CR

19,000,000 VNĐ

Midea MCD-50CR

29,700,000 VNĐ

DAIKIN FTNE60MV1V

19,700,000 VNĐ

Midea MS11-D1-24CR

12,450,000 VNĐ

SHARP A12SEW (Gas R410A)

7,600,000 VNĐ

Sharp A09SEW (Gas R410A)

5,450,000 VNĐ

Reetech RF48

29,000,000 VNĐ

Reetech RF36

25,500,000 VNĐ

Sharp A18SEW (gas R410A)

10,800,000 VNĐ

Samsung AR18JC

12,900,000 VNĐ

Nagakawa NP - C100DL

59,000,000 VNĐ

APS/APO-280-SK

15,400,000 VNĐ

KoolMan KP-128BM

9,200,000 VNĐ

Midea MPPH-10CRN1

6,300,000 VNĐ

ASCENT APN1-09CR

7,200,000 VNĐ

LG AT-C186PLE1 (2HP)

21,100,000 VNĐ

Electrolux 18CRD

11,900,000 VNĐ

SAMSUNG AR09KCF

6,400,000 VNĐ

Samsung AR12KCF

7,500,000 VNĐ

DAIKIN FTV25BXV1V

6,900,000 VNĐ

DAIKIN FTV35BXV1V

8,950,000 VNĐ

DAIKIN FTV50BXV1V

13,750,000 VNĐ

Toshiba H24S3KS-V (2015)

17,900,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-480

28,200,000 VNĐ

Sanyo KC18-BG

10,350,000 VNĐ

Yuiki YK27

11,600,000 VNĐ

Daikin FVRN100AXV1

34,000,000 VNĐ

Daikin FVRN125AXV1

37,800,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-210

16,200,000 VNĐ

Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19

22,800,000 VNĐ

Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19

27,400,000 VNĐ

Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19

30,200,000 VNĐ

Mitsubishi Electric HM50VA

13,500,000 VNĐ

Hitachi RAS-F10CF

6,800,000 VNĐ

Hitachi RAS-F18CF

13,000,000 VNĐ

Gree GWC-09QB (Gas R410A)

5,400,000 VNĐ

Gree GWC-12QC (Gas R410A)

6,700,000 VNĐ

Gree GWC-24QE (Gas R410A)

13,400,000 VNĐ

Funiki FC36

25,500,000 VNĐ

Nagakawa NT-C3636

28,900,000 VNĐ

Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1

39,000,000 VNĐ

Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1

42,600,000 VNĐ

Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1

18,300,000 VNĐ

DAIKIN FTV60BXV1V

18,950,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-480

32,700,000 VNĐ

Midea MPPF-13CRN1

7,500,000 VNĐ

SAMSUNG AP50M0ANXSG

37,600,000 VNĐ

Gree GWC-18QD (Gas R410A)

9,900,000 VNĐ

Toshiba H10QKSG-V (2017)

6,750,000 VNĐ

Sharp A09UEW (Gas R410A)

5,500,000 VNĐ

Daikin FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

15,100,000 VNĐ

Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

19,100,000 VNĐ

Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

23,100,000 VNĐ

Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

26,300,000 VNĐ

Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1

38,000,000 VNĐ

Toshiba H13QKSG-V (2017)

9,050,000 VNĐ

Heavy CSHS-1801/ CCHS-1801

20,500,000 VNĐ

Heavy CSHS-5001/ CCHS-5001

36,500,000 VNĐ

Heavy FSHY/FCHY-2801

22,900,000 VNĐ

Heavy FSHY/FCHY-5001

32,400,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5

12,900,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5

16,900,000 VNĐ

Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5

15,750,000 VNĐ

Toshiba H24QKSG-V (2017)

18,300,000 VNĐ

Toshiba H18QKSG-V (2017)

13,900,000 VNĐ

SHARP A12UEW (Gas R410A)

7,800,000 VNĐ

Nagakawa NT-C1836

15,900,000 VNĐ

Nagakawa NT-C2836

22,900,000 VNĐ

Nagakawa NT-C5036

32,000,000 VNĐ

YUIKI YK-28MAS

18,300,000 VNĐ

TCL RVSC-22KDS (gas R410A)

13,200,000 VNĐ

Daikin FVRN140AXV1

47,300,000 VNĐ

YUIKI YK-45MAS

30,800,000 VNĐ

Funiki SSC12

6,350,000 VNĐ

Funiki SSC18

9,000,000 VNĐ

Midea MCD-36CR

24,700,000 VNĐ

LG AT-C246PLE0 (2.5HP)

22,500,000 VNĐ

LG AT-C368NLE0 (4.0HP)

29,700,000 VNĐ

LG AT-C488MLE0 (5.0HP)

35,000,000 VNĐ

LG AP-C488TLA0 (5.0HP)

37,900,000 VNĐ

LG AP-C246KLA0 (2.5HP)

22,500,000 VNĐ

LG AP-C286KLA0 (3.0HP)

26,700,000 VNĐ

LG LP-C1008FA0 (10HP)

67,000,000 VNĐ

AR09MCFHAWKNSV/XSV

6,800,000 VNĐ

AR 12MCFHAWKNSV/XSV

8,050,000 VNĐ

AR 18MCFHAWKNSV/XSV

12,450,000 VNĐ

General ASGA09 (Gas R32)

6,400,000 VNĐ

General ASGA12 (Gas R32)

7,500,000 VNĐ

General ASGA18(Gas R410A)

12,500,000 VNĐ

General ASGA24 (Gas R410A)

16,500,000 VNĐ

Copyright @ 2014: Maylanhgiasi.net
  • Tư vấn Online:

    0918 22 78 98

    (từ 7h30 đến 20h tất cả các ngày)
  • Giải quyết khiếu nại:

    091 357 00 04

    (từ 8h đến 17h30 tất cả các ngày)

ĐẶT HÀNG BLUESEA | MáyLạnhGiáSỉ.Net

Di động: 0918 22 78 98 | 0901 80 5000 | 0918 25 25 38

Sài Gòn: (028) 54 39 6666 |  (028) 54 04 35 35

Hà Nội:   (024) 38 25 1111 | 090 158 45 45  

Tổng Đài CSKH: 1900 75 75 79 | Phàn nàn dịch vụ: 0901 80 6000

Trân trọng cảm ơn quý khách đã ủng hộ Máy Lạnh Giá Sỉ. Net