MÁY LẠNH GIÁ SỈ | BLUESEA

Máy lạnh cơ bản

Máy lạnh cơ bản chính hãng giá rẻ tốt nhất trên thị trường TP Hồ Chí Minh. Quý khách có nhu cầu mua máy lạnh xin gọi về số Hotline 09 18 22 78 98. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ maylanhgiasi.net

Một số mẫu Máy lạnh cơ bản

Aikibi HWS09C-SW

6,100,000 VNĐ

Aikibi HWS09-IC

7,700,000 VNĐ

Yuiki YK12

6,250,000 VNĐ

Yuiki YK18

8,650,000 VNĐ

Reetech RT09 Mono

5,000,000 VNĐ

Reetech RT12 Mono

6,350,000 VNĐ

Reetech RT18 Mono

8,800,000 VNĐ

Reetech RT24 Mono

12,400,000 VNĐ

Electrolux 09CRF

5,450,000 VNĐ

Electrolux 12CRF

6,200,000 VNĐ

Yuiki YK09

4,950,000 VNĐ

Sumikura APL/APO-360 (4HP)

25,300,000 VNĐ

Máy lạnh Funiki SC24MMC2

11,700,000 VNĐ

ALASKA AC-09WB

5,650,000 VNĐ

ALASKA AC-12WB

6,750,000 VNĐ

ALASKA AC-18WB

9,950,000 VNĐ

ALASKA AC-24WB

14,500,000 VNĐ

TCL TAC-12CS

6,100,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-500

31,050,000 VNĐ

Midea MSMA3-18CR

8,750,000 VNĐ

Panasonic C018FFH

18,800,000 VNĐ

Panasonic C028FFH

28,500,000 VNĐ

Panasonic C045FFH

36,500,000 VNĐ

Reetech RF24

19,800,000 VNĐ

Reetech RF60

38,500,000 VNĐ

Midea MFS2-28CR

18,700,000 VNĐ

Midea MFS2-50CR

28,300,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-240

17,700,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-280

18,500,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-360

23,800,000 VNĐ

Funiki FC24

17,900,000 VNĐ

Funiki FC27

19,000,000 VNĐ

Funiki FC48

28,500,000 VNĐ

Nagakawa NP-C28DH+

18,100,000 VNĐ

Nagakawa NP-C50DH+

25,100,000 VNĐ

Funiki CC24N

20,900,000 VNĐ

Funiki CC27N

21,800,000 VNĐ

Funiki CC45N

29,900,000 VNĐ

Reetech RGT18

19,100,000 VNĐ

Reetech RGT24

23,100,000 VNĐ

Reetech RGT36

32,300,000 VNĐ

Reetech RGT48

35,300,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-180

16,800,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-240

19,400,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-280

20,200,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-360

25,600,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-500

32,650,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-600

33,850,000 VNĐ

Midea MCD-18CR

15,000,000 VNĐ

Midea MCD-28CR

19,600,000 VNĐ

Midea MCD-50CR

30,900,000 VNĐ

Reetech RF48

30,500,000 VNĐ

Reetech RF36

27,000,000 VNĐ

Nagakawa NP - C100DL

54,300,000 VNĐ

DAIKIN FTC25NV1V Mono

7,400,000 VNĐ

Sumikura APL/APO-500 (5HP)

31,800,000 VNĐ

Electrolux 18CRD

11,000,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-480

28,700,000 VNĐ

Yuiki YK27

11,600,000 VNĐ

Sumikura APF/APO-210

16,300,000 VNĐ

Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19

22,800,000 VNĐ

Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19

27,400,000 VNĐ

Funiki FC36

25,500,000 VNĐ

Nagakawa NT-C3636M

25,700,000 VNĐ

Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1

38,900,000 VNĐ

Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1

42,500,000 VNĐ

Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1

18,500,000 VNĐ

Sumikura APC/APO-480

32,000,000 VNĐ

Daikin FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

15,300,000 VNĐ

Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

19,100,000 VNĐ

Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

23,500,000 VNĐ

Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V

26,600,000 VNĐ

Daikin FHNQ48MV1/RNQ48MY1

38,000,000 VNĐ

Sumikura APL/APO-600 (6HP)

34,000,000 VNĐ

Nagakawa NT-C1836M

15,200,000 VNĐ

Nagakawa NT-C2836M

19,300,000 VNĐ

Nagakawa NT-C5036M

28,300,000 VNĐ

YUIKI YK-28MAS

18,300,000 VNĐ

TCL RVSC-22KDS (gas R410A)

13,200,000 VNĐ

YUIKI YK-45MAS

30,800,000 VNĐ

Midea MCD-36CR

26,000,000 VNĐ

AR09MCFHAWKNSV/XSV

6,600,000 VNĐ

AR 12MCFHAWKNSV/XSV

8,050,000 VNĐ

AR 18MCFHAWKNSV/XSV

12,400,000 VNĐ

General ASGA09 (Gas R32)

5,700,000 VNĐ

APS/APO-120 gas R410A

6,300,000 VNĐ

General ASGA12 (Gas R32)

7,500,000 VNĐ

General ASGA18(Gas R410A)

12,000,000 VNĐ

General ASGA24 (Gas R410A)

15,500,000 VNĐ

General AUG18ABAB (Gas R22)

22,300,000 VNĐ

General AUG25ABAR (Gas R22)

27,800,000 VNĐ

General AUG30ABAR (Gas R22)

31,600,000 VNĐ

General AUG36ABAS (Gas R22)

35,500,000 VNĐ

General AUG45ABAS (Gas R22)

38,500,000 VNĐ

General AUG54ABAS (Gas R22)

43,200,000 VNĐ

APS/APO-092 gas R410A

4,400,000 VNĐ

APS/APO-180 gas R410A

9,300,000 VNĐ

APS/APO-280 gas 410A

14,400,000 VNĐ

APS/APO-240 gas R410A

13,200,000 VNĐ

DAIKIN FTF25UV1V (2020)

7,300,000 VNĐ

DAIKIN FTC50NV1V Mono

14,300,000 VNĐ

DAIKIN FTC60NV1V Mono

20,100,000 VNĐ

DAIKIN FTC35NV1V Mono

9,300,000 VNĐ

Sumikura APL/APO-280 (3HP)

22,500,000 VNĐ

Midea MSMAI-10CRN1

4,750,000 VNĐ

Midea MSMA1-13CR

5,850,000 VNĐ

Midea MSAB1-24CRN1

11,650,000 VNĐ

Carrier 38/42CER 010

6,350,000 VNĐ

Carrier 38/42CER 013

7,800,000 VNĐ

Carrier 38/42CER 018

11,600,000 VNĐ

Carrier 38/42CER 024

14,500,000 VNĐ

Copyright @ 2014: Maylanhgiasi.net
  • Tư vấn Online:

    0918 22 78 98

    (từ 7h30 đến 20h tất cả các ngày)
  • Giải quyết khiếu nại:

    091 357 00 04

    (từ 8h đến 17h30 tất cả các ngày)

Zalo